Menü

Támogatott projektek

Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00142


Kedvezményezett neve:  CONTROLSOFT – AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT.

Projekt címe:  Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszerbevezetése a Controlsoft – Automatika Kft-nél.
 
Támogatás összege: 23.331.100,- Ft
 
mértéke: 40 %
 
 
Projekt leírása: on-premise megoldásban a Humán erőforrás bérszámfejtés, Kontrolling és döntéstámogatás, Beszerzés logisztika, Pénzügy-számvitel, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobiltechnika, Munkafolyamat irányítási rendszer, Elektronikus iratkezelési rendszer; felhő alapú megoldásban a Vállalati CRM, értékesítés, Táv- és csoportmunka támogatás, Tudásmenedzsment specializált rendszer célterületek bevezetése a vállalkozásunknál.
 
 
A projekt összes elszámolható költsége: 58.327.750,- Ft
 
Projekt befejezése: 2019.12.20.
 
Letöltés
 
 

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2.-8-1-4-16-2017-00274

Kedvezményezett neve:  CONTROLSOFT – AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT.
Projekt címe:  IPAR 4.0 folyamatirányítási rendszer fejlesztése a Controlsoft – Automatika Kft-nél.
 
Támogatás összege: 66.719.317,- Ft
 
mértéke: 55 %
 
 
Projekt leírása: Jelen fejlesztés az IPAR 4.0 technológiák közé sorolandó komplex üzemi folyamatirányító rendszer. A fejlesztés eredményeként egy olyan SCADA rendszer jön létre, amely egyfelől stabil ipari elvárásoknak megfelelő működést biztosít a szerver oldalon a berendezések üzemeltetéséhez, megfigyeléséhez, másrészt széles körű hozzáférést biztosít a technológiához a kliens alkalmazások használatával. A rendszer mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével a begyűjtött adatokat elemzi és javaslatokat tesz a költséghatékony üzemeltetésre.
 
 
A projekt összes elszámolható költsége: 121.307.850,- Ft
 
 
Projekt befejezése: 2020.08.31.
 
 

Projekt azonosítószáma: GINOP-3.1.2-8-2-4-16-2019-00091

Kedvezményezett neve:  CONTROLSOFT – AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT.
Projekt címe:  A Controlsoft Kft. külpiacra lépési projektje.
 
Támogatás összege: 4.309.756,- Ft
 
mértéke: 40 %
 
 
Projekt leírása: 
Jelen projekt cégünk külpiacra lépési folyamatát segíti elő. A projektnek köszönhetően lehetőségünk nyílik részt venni kiállítóként a belgrádi RENEXPO-n, a tiraniai Balkans Joint Conference-n, valamint a Danube Eastern Europe Regional Water Forum & Expon.
A támogatás révén legalább a projekthez igénybe vett vissza nem térítendő támogatás összegével megegyező növekménnyel növeljük nettó értékesítési árbevételünket a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év nettó értékesítési árbevételéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig, valamint 1 főt alkalmazunk a projekt megvalósítás időszakában annak helyszínén.
 
 
A projekt összes elszámolható költsége: 10.774.390,- Ft
 
 
Projekt befejezése: 2022.06.22.
Letöltés
 

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00558

Kedvezményezett neve:  CONTROLSOFT – AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT.
Projekt címe:  Napelemes rendszer telepítése a CONTROLSOFT Kft. székhelyén.
 
Támogatás összege: 6.326.839,- Ft
 
mértéke: 54,99 %
 
 
Projekt leírása: 
A napelemes rendszer telepítésének az volt a célja, hogy a villamos-energia fogyasztást részben megújuló energiahordozóval váltsuk ki. A monokristály technológiás napelem táblák egységes egyenáramú része az épület déli tájolású tetőfelületére kerültek telepítésre. A DC csatlakozó-leválasztó energiaátalakítást végző inverterek és a váltakozó áramú kisfeszültségű elosztó-csatlakozó tokozat az épületben kerültek elhelyezésre. A váltakozó áramú csatlakozás az épület főelosztójába csatlakozik.
 
Tárgyi beruházás műszaki paraméterei a következők:
  • Tipus: 335 WP Yingli Solar YGE 72 Cell Series 2
  • Csatlakozási teljesítmény: 40 kW
  • Napelemek száma: 118 db.
 
A rendszer speciális lemeztőre telepíthető tartószerkezetre, nagy szélterhelésnek is ellenálló rögzítéssel került elhelyezésre a tetőfelület síkjában.
Az elektromos anyagok kiválasztásánál figyelembe vettük az érvényben lévő előírásokat és a gazdasági szempontokat is.
Az egyenáramú solar kábelek a saját tartószerkezetre rögzített inverterbe kerültek bekötésre. Abban az esetben, ha az invertert nem lehet a napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban helyezzük el a szükséges védelmi eszközöket, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötjük egyvonalas blokkvázlat szerint. A napelem paneleket 2 db inverterhez csatlakoztattuk, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így megkerestük az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között.
Az invertert, a DC és AC dobozokat védetten helyeztük el úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk és üzemeltetésük problémamentes legyen. Az elektromos anyagok kiválasztásánál figyelembe vettük az érvényben lévő előírásokat és a gazdasági szempontokat is. 
 
A projekt összes elszámolható költsége: 11.503.345,- Ft
 
 
Projekt befejezése: 2021.08.16.
 

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.10-19-2019-00129

Kedvezményezett neve:  CONTROLSOFT – AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT.
Projekt címe:  CONTROLSOFT Kft. technológiai modernizációja
 
Támogatás összege: 8.551.671,- Ft
 
mértéke: 55 %
 
 
Projekt leírása: Projekt leírása: Jelen fejlesztés a Controlsoft Kft. technológiai modernizációja, amely 4 db gép beszerzésével valósul meg. A gépek a gyártás folyamatának hatékonyságát növelik, gyorsabb és precízebb munkavégzést biztosítanak. A fejlesztés eredményeként beszerzésre és beüzemelésre kerül egy motoros élhajlító gép, egy motoros lemezvágó gép, egy marógép és egy esztergagép. A fejlesztésnek köszönhetően cégünk tevékenysége újabb technológiai irányba fejlődik, a vevői megkereséseknek szélesebb körben eleget tudunk tenni, termelésünk, hatékonyságunk, és ezzel párhuzamosan piaci pozíciónk tovább növekszik.
 
 
A projekt összes elszámolható költsége: 15.548.493,- Ft
 
 
Projekt befejezése: 2021.02.28.
 

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02964
 
A kedvezményezett neve: CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Controlsoft Kft. modernizációja a modern üzleti kihívásoknak megfelelően
 
A szerződött támogatás összege: 47.500.000, - Ft visszatérítendő támogatás
 
A támogatás mértéke: 68,25 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretén belül ingatlan bővítés, eszközbeszerzés, valamint tanácsadási szolgáltatások igénybevétele valósul meg. A projekt eredményeként egy modern, biztonságos és a korábbinál sokkal jobb munkakörülményeket biztosító logisztikai és gyártási infrastruktúra jön létre. Az ingatlan bővítés valamin az eszközbeszerzés jelentős mértékben javítja társaságunk termelékenységét.  A jobb technológia feltételek és munkakörülmények kialakítása, valamint a logisztikai folyamatok optimalizálása javítja a hatékonyságot, több komplex megrendelői igény vállalására és teljesítésére nyílik lehetőségünk, ami eleve feltételezi a jelenlegi létszám megtartását, akár későbbi esetleges bővítését is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.
 

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00062

Kedvezményezett neve:
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. (Konzorciumvezető)
CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgáltató Kft. (konzorciumi tag)
Neumann János Egyetem (konzorciumi tag)

Projekt címe: Ipar 4.0-ra épülő moduláris felépítésű, ipari csomagológép fejlesztése integrált adatelemzéssel és mesterséges intelligenciára épülő optimalizálással, hibaanalízissel

A támogatás összege: 683.000.000, - Ft
A támogatás mértéke: 69,69%

A Projekt tartalmának bemutatása:
A projektünk célja olyan modulok kifejlesztése és olyan csomagológép család kifejlesztése, amely egyben lehetővé teszi a vevők gyors kiszolgálását és a vevői igényekhez történő rugalmas igazodást. A gép mindig termékeket párosít össze csomagoló anyaggal, valamilyen mozgás mechanizmus segítségével. A becsomagolt egységen ezután még több műveletet is tud majd végezni.
A gép mechanikailag 5 nagy egységre bontható. 1. Az áru bemenetét lehetővé tevő mechanizmusok. 2. A csomagoló anyag tárolását, „kinyitását”, szükség szerinti beadagolását lehetővé tevő mechanizmusok. 3. A csomagolt terméket címkéző, mérő és ellenőrző mechanizmusok. 4. A folyamatjellemzőket mérő és archiváló szenzor egységek. 5.Vázszerkezet.
A termékünk gépi tanulásos képességekkel képes a gép élettartama alatt folyamatosan figyelni a meghibásodásokat, a meghibásodások előtti és közbeni üzemi paramétereket, ebből következtetéseket képes levonni, és bizonyos feltételek fennállása esetén, figyelmeztetni tud a jövőbeni meghibásodás valószínűségére, és ennek elkerülésére intézkedéseket képes hozni zárt munkatérben automatikusan zajlik a termékek csomagolása. A csomagoló anyag bemeneti pontokat vevői igények alapján testreszabva optimalizáljuk úgy, hogy modulárisan illeszthető felépítésük miatt egymás mellé építhetők legyenek. A csomagoló gép belső kiszolgáló egységekkel rugalmasan bővíthető, annak megfelelően, hogy a vevő igényei milyen folyamatokat követelnek meg. A csomagoló gép fontos újdonsága a benne és körülötte zajló folyamatok real-time monitorozása, a mért értékek tárolása és visszakeresése. Ehhez szenzorokra van szükség. A géphez különböző szenzor egységeket fejlesztünk ki, amelyek újdonsága, hogy a géphez modulárisan illeszthetők a megrendelők igényei alapján, akár utólag is. A szenzorok által mért adatokat összegyűjtjük, szükség esetén műveleteket végzünk velük, majd adatbázisokba szervezzük.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.08.31.