Menü

Referenciáink

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a főtápszivattyúk vezérlő szekrényeinek a rekonstrukcióját irányozta elő. A beruházás célja az üzembiztonság növelése, az üzemidő hosszabbítás  követelményeinek megfelelő üzemeltetés biztosítása.

Az átalakítás során megtörtént az elavult relés logikák kiváltása korszerű automatikákra, a kiszolgáló nyomásmérések kontaktmanométereinek, valamint a hőmérséklet mérések kiváltása analóg távadókra.

Az átalakítás érinti mind a 4 reaktor blokk főtápszivattyúit, a főtápszivattyúk olajrendszerét kiszolgáló olajszivattyúkat, a kapcsolódó átkapcsoló automatikákat, valamint a vezérléseket kiszolgáló nyomásméréseket, hőmérsékletméréseket, mennyiségméréseket, szintkapcsolásokat, az alábbi feladatok szerint:
 
 
 • a vezérlőszekrények meglévő relés automatikáinak kiváltása korszerű PLC-s vezérlésre (Schneider M580);
 • az olajszivattyú átkapcsoló automatikák meglévő funkcióinak megtartása mellett a logika PLC-re való átültetése;
 • nyomásmérések és mennyiségmérések (nyomáskülönbség mérés)
 • kontaktmanométereinek kiváltása analóg nyomástávadókra, ill. meglévő analóg
 • nyomástávadók cseréje, egységesítéssel;
 • manométerek cseréje új, korszerű típusra;
 • a hőmérsékletmérések elavult , több modulból felépülő mérőköreinek kiváltása korszerű analóg hőmérséklet távadókra;
 • az új távadók konfigurálhatóságának biztosítása HART protokollal, a HART kommunikáció elérhetővé tétele (távfelügyelet);
 • a mérések és az átkapcsoló automatika egyedi hibajelzéseinek BSZG-n történő megjelenítése, felhasználva az FKSZ olajrendszer rekonstrukció során lefektetett felsőbb irányítástechnikai alapokat;
 • átkapcsoló automatika eseményeinek rögzítése, eseménynaplózás;
 • a PLC-k csatlakoztatása a Blokkszámítógéphez az FKSZ olajrendszer rekonstrukció során kiépített hálózati szekrényen és a meglévő Technológiai Számítástechnikai Hálózaton keresztül;
 • egyszerű és gyors tesztelhetőség, szimuláció
   
A szekunder kör a gőzfejlesztők tápvízoldali részét, a főgőzrendszert, a turbina nagy és kisnyomású elemeit, a kondenzátort és a tápvízrendszert magába foglaló rendszercsoport. Legfőbb feladata az áramló gőz energiájának átalakítása forgómozgássá, ami biztosítja a turbinák és a generátor meghajtását. Egy reaktorhoz 5 db főtápszivattyú tartozik. A feladat fontosságát jelzi, hogy az 5-ből 4-nek üzemelnie kell ahhoz, hogy a reaktor teljes teljesítménnyel működni tudjon.
 

Budapest Airport

Liszt Ferenc repülőtér leszálló pályák és guruló utak fénytechnikai vezérlésének cseréje.
 
Az irányító toronyban lévő számítógépen kijelölik a megfelelő gurító programot, mely a repülőgép mozgását szabályozza le-, illetve felszállásnál. pl.: leszállási irány bevezető fények, leszálló gép siklási szögét segítő beállító fények (PAPI), földet érési fény, guruló út megvilágítása gép beállási helyére, illetve az egyes szakaszokon történő áthaladást szabályozó stop vonalak.

Ezt az utasítást a Scada szervereken keresztül megkapják a világítási trafóállomásokban lévő redundáns PLC-k, melyek a RIO-kon keresztül kapcsolják a szükséges lámpacsoportokhoz tartozó szabályozókat, illetve az időjárásnak és a napszaknak megfelelő fényerőt is beállítják.
Ugyan ezen az útvonalon kap visszajelzést a megjelenítőre a légi irányító, ha valamelyik szabályozó üzemképtelenséget jelez. (lámpa kiégés, földzárlat, szabályozó hiba…..)

A PLC-k a parancsok végrehajtásán felül az egyes szabályozók üzemi paramétereit is begyűjtik, melyeket a helyi megjelenítőn kiolvashatók, illetve továbbítja az üzemeltető felügyeleti rendszere felé.

A projekt keretében több fontos feladatunk volt:
 • Redundáns PLC vezérlő szekrények gyártása
 • PLC-k programozása a Scada parancsok kezelésére, illetve a felügyeleti rendszer kiszolgálására
 • Helyszíni kábelezés a szabályozókhoz üzem alatt
 • A régi és az új vezérlés párhuzamosítása a szabályzóknál folyamatos fénytechnikai üzem alatt úgy, hogy a rendszer teljes funkcionalitását biztosítani kellett. (ezzel biztosítottuk a 300 szabályzó gyors átkapcsolhatóságát a két rendszer között az átállásnál)
 
Ugrás az oldal tetejére

Országos jégkármérséklő rendszer

2018-ban kiépült Magyarország teljes területére kiterjedő jégkármérséklő rendszer. Ennek keretében 10x10 kilometeres rácshálóban 986 db talajgenerátor került elhelyezésre, amiből 222 db automata, a többi kézi vezérlésű.
 
A rendszer az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján működik. A várható jégesőről napi három üzenetben kap tájékoztatást a központi szoftver és a riasztást megelőzően három órával ad utasítást az automata és manuális berendezéseknek a bekapcsolásra.
 
A rendszer kifejlesztéséért és megvalósításáért kiemelt elismerésben részesültünk a Magyar Innovációs Szövetség által alapított Innovációs Nagydíj Pályázaton.
 
A projekt keretében több fontos feladatunk is volt:
 • automata berendezések gyártása, telepítése
 • központi webSCADA felügyeleti rendszer fejlesztése az automata generátorok állapotának lekérdezésére, megjelenítésére és vezérlésére
 • manuális generátorok kezelőinek értesítése a várható eseményekről
 • manuális generátorok kezelőinek riasztása a szükséges beavatkozásról
 • Android mobil alkalmazás fejlesztése a manuális generátorok kezelőivel folytatott kommunikációhoz
 • Android alkalmazás fejlesztése a jégesőről szerzett információ visszajelzéséhez
 

Budapest Airport

Liszt Ferenc repülőtér Tűzoltó-mentő Bázis három állomásán összehangolt riasztási rendszer kialakítása.

A rendszernek a következő feladatokat kellett ellátni:
 • Kapu vezérlések és felügyeletek
 • Jelenlét nyilvántartás
 • Szerállapot visszajelzés
 • Lámpa és csúszó akna vezérlések
 • Starter üzemállapotok felügyelete
 • Riasztás megjelenítés
 • Riasztó hangrendszer vezérlés
A fenti feladatokat három önálló telephelyen kell végrehajtani egy központi diszpécser közreműködésével, illetve a légi irányítás, távoli eléréssel meghatározott protokoll szerinti riasztásokat tud közvetlenül kezdeményezni a rendszerben.

Az egyes telephelyeken illetve a távoli riasztási pontokon egy-egy PLC felügyeli a folyamatokat. A PLC-k és a központi megjelenítő kommunikációja Modbusz TCP/IP protokollon történik.

Riasztás:
 
 • automatikusan kinyílnak a kijelölt szerek kapui és a szerek vezetőinek zöld jelzést ad, amint a kapuk a megfelelő magasságot elérték.
 • a helységekben elhelyezett LED-es megjelenítőre kiírja a riasztás típusát és a kijelölt szerek nevét
 • az automata hangosbemondón elindítja a riasztás protokolljához tartozó utasításokat
 • kibiztosítja a csúszó akna ajtókat
 • az állomásokon felkapcsolja a világítást a biztonságos közlekedéshez
 
Felügyelet:
 
 • jelenlét nyilvántartás a körleten belül tartózkodókat jeleníti meg a diszpécser pulton
 • a kapuk közvetlen környezete kamerák képein keresztül ellenőrizhető a távoli zárási parancs kiadáskor
 • az egyes szerállásokon foglaltsági érzékelők segítségével ellenőrizhető és jeleníthető meg, hogy a gép bent tartózkodik-e
 • a nagyteljesítményű tűzoltó járműveket állandó üzem meleg állapotban kell tartani, hogy riasztás esetén késlekedés nélkül tudjon indulni. Ehhez külső energiaforrásokat vesznek igénybe. Ezek meglétét folyamatosan ellenőrzi a rendszer
 
Ugrás az oldal tetejére

Schneider Electric CEE LOG szállítószalag

Magyarország egyik legnagyobb logisztikai központjában üzemebe helyeztünk egy automata szállítószalag rendszert. Ügyfelünk, a Schneider Electric Central-European Logistics Center, ahonnan Kelet- és Közép-Európát, Törökországot és Oroszországot szolgálják ki a Schneider Electric teljes termékválasztékával.
 
A rendszer négy különböző méretű dobozból akár óránként 300 db-ot képes felkészíteni. A folyamat során hevederes és görgős szállítórendszerek együttműködésével, pozíció tartó és anélküli irányváltásokkal jutnak el a dobozok a bemeneti szalagokról a kimeneti célszalagokig, ahol az operátorok ANDON jelzések segítségével priorizálva tudják leszedni őket.
 
A szállítószalag rendszer része egy olyan nyomtatóállomás, ahol dobozra ragasztással és dobozba ejtéssel különböző méretű és eltérő tartalmú címkék kerülnek a dobozokra, illetve dobozokba.
 
A dobozokat a kimeneti szalagokra juttatás előtt egy mérlegen átjuttatva lemérjük, a mért értéket adatbázisban tároljuk, ezzel támogatva a súly alapú doboztartalom ellenőrzést a teljes csomagolási folyamat végén.
 
A rendszer működését egy webSCADA folyamatirányító – Schneider PLC páros biztosítja, amelyek a helyi adatbázis adatait és 40 optikai érzékelő jeleit felhasználva vezérlik a teljes folyamatot.
 
  
 

Schneider Electric CEE LOG dobozfelállító gép

A Schneider Electric CEE Log szállítószalag projekt kiegészítéseként a megrendelőnk szerette volna a kartondobozokat automatán felállítani. Ehhez készítettünk 4 különálló gépet, amik a betárazott alapanyagból készre hajtott dobozokkal látják el a 4 bemeneti puffer pályát (Szélesség x Hossz x Magasság [mm]) 150 x 400 x 150 –tól 400 x 600 x 300 méretig FEFCO 0321 típusú kartondobozokkal.
 
Ugrás az oldal tetejére

Schneider Electric Prodax Klincselő, Szegecselőgép felújítás

A cégünk által továbbfejlesztett gép feladata, hogy az elektromos vezetők síncsatornába összefogó burkolatát rögzítése szegecseléssel. Ezeket a termékeket nagyteljesítményű energiaátvitelre és energiaelosztásra használják 800-5000 A-ig.
 
Megoldások:
Szervó motoros mozgatás, pozíció visszajelzés, finomhangolt mozgás. 
Útmérők által szolgáltatott pontos visszajelzés az alátámasztókról. 
Az automata szegecselési köz állítás több típusú termék gyártására nyújt lehetőséget. 
Köztes leszorítás a termék szegecselés közbeni stabilitása érdekében. 
Kibővített biztonsági funkció. 
Teljesen automata üzem. 
 

Schneider Electric Prodax Mylar, Fólia formázó

Gépünk szigetelést gyárt elektromos vezetőkre, amiket tokozott síncsatorna rendszerbe szerelnek, majd nagyteljesítményű energiaátvitelre és energiaelosztásra használják 800-5000 A-ig.
 
A gépsor tekercselt fólia alapanyagból formázott elektromos szigetelőt gyárt beállítható hosszméretre, nyolc különböző szélességben, nagyteljesítményű energiaátvitelre és energiaelosztásra szolgáló vezetők teljes körbevételére.
 
A gépsor ellenőrzi a befűzött fólia szélességét, előmelegíti azt, majd a két szélét megfelelő rádiusszal, 180-180°-kal visszahajtva alakítja ki a szigetelő csatornát. A hosszméretre vágást optikai szenzor ellenőrzi, amit egy precíziós szervó motor mozgat. A berendezés a szigetelendő vezetőtest méretéhez igazodva nyolc különböző szélességi méretben és beállítható hosszban tud gyártani és átmenetileg tárolni terméket. Előnye a kis helyigény, a gyors átállás és a kontrollált gyártás.
 
A fólia formázás folyamata:
A tekercsről folyamatosan lecsévélt, már lapos fólia középső 1/3-a az alsó rész, majd a jobb és bal oldali 1/3 részt 180°-ban fölé hajtjuk 3 mm-es rádiusszal, így tartva belső 6 mm-es magasságot a vezető számára. 
 
Megoldások:
 • A tekercsszélesség ellenőrzése optikai szenzorokkal történik, így nem lehet rossz méretű alapanyaggal gyártani. 
 • A cserélendő alkatrészek színkóddal vannak ellátva, így segítve az operátorok munkáját.  
 • A szélesség beállítása 70-400 mm között 8 lépcsőben történik, teljesen automatán léptetőmotoros hajtással. 1 gép = 8 különböző termék típus 
 • 600-4000 mm-ig fokozatmentesen képes gyártani kevesebb, mint 4 m/perc sebességgel. Selejt, hulladék, energia megtakarítás. 
 • A többlépcsős kimeneti puffernek köszönhetően a késztermék biztonságos eltávolítás alatt a gép folyamatosan képes termelni. Termelési hatékonyság optimalizálás. 
 • Hálózaton keresztül adatgyűjtés a megrendelő folyamatirányító rendszerébe. Ipar 4.0 ​
 
 
Ugrás az oldal tetejére

Schneider Electric Sant Boi, Spanyolország dobozfelállító gép

Schneider Electric, Sant Boi – Automata kartondoboz felállító gép
 
Üzembe helyeztünk egy automata doboz felállító gépet Sant Boi de Llobregat városában található Schneider Electric Logisztikai Központjában, ami kiszolgálja Spanyolországot és Portugáliát; amellett, hogy más nemzetközi áramlások központja is. 

A Box-O-Matic névre keresztelt gépünk képes óránként több mint 270 db FEFCO 0321 típusú dobozt készre hajtani és továbbítani egy puffer szállítópályára, ami a meglévő rendszer igényeinek megfelelően adagolja őket további felkészítésre.

A berendezés elektronikus komponenseit tekintve csak Schneider Electric alkatrészekből áll.
 
 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszere

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a folyamatfelügyeleti rendszer rekonstrukcióját egy egységes és komplex folyamatirányító rendszer fejlesztését tűzte ki célul, amely lefedi a vállalat víztermelési és vízelosztási, szennyvízkezelési feladatait oly módon, hogy az egyes alrendszerek egymáshoz szorosan integrálódnak.
 
Az elképzelt feladat megvalósítása nem csupán hardver és szoftver rendszerek összekapcsolásából áll, hanem egy olyan átfogó rendszer bevezetéséből, amely szoftver, hardver, adatbázisok és szolgáltatások összessége.
 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereivel folytatott konzultációk alapján, a korszerűsítési célok elérése érdekében a következő fejlesztések végrehajtását végeztük el:
 
 
 • Részvénytársaság szintű ivóvizes és szennyvizes diszpécserközpont létrehozása. A szigetrendszerek helyett integrált rendszer kialakítása.
 • Internet/intranet technológia előnyeinek kihasználása, ami hatással lehet az ügyeleti rendszerre, a karbantartásokra, az üzemvitel kialakítására – biztosítja, hogy az információ bármikor, bárhol elérhető. Ez a technológia az informatikai üzemeltetését is megkönnyíti a rendszereknek, mivel egyszerű verzióváltást biztosít és kliens oldali installálás nem szükséges.
 • Olyan területi/regionális diszpécserközpontok kialakítása, amelyek a vállalati hálózaton belül szabadon mozgathatók, így az üzemirányítási rendszer rugalmasan követheti a változó szervezeti felépítést, gyorsan átalakítható az igényeknek megfelelően.
 • Egységes koncepció szerint készülő üzemirányító rendszerek kiépítése szükséges egységes felhasználói felülettel, egységes kezeléssel, egységes funkcionalitással, egységes vezérlések kialakításával. Így hozható létre egy egyen szilárdságú rendszer,  ahol a részvénytársaság dolgozói bármelyik rendszerben könnyen eligazodnak, és hatékonyan hozzájutnak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkhoz, álljanak a szervezeti hierarchia bármelyik részén.
 • Integráció a Műszaki Információs Rendszerhez a duplikált munkavégzés és a hibalehetőségek csökkentése érdekében. Ezáltal az a rengeteg adat, amely a folyamatirányító rendszerekben keletkezik, és a MIR rendszer alapját képezi, automatikusan áttöltésre kerül, ellenőrzött formában.
 • Adattáblák kapcsolása gépekhez, objektumokhoz

A projekt megvalósítása több mint 2 évet vett igénybe, kiterjedését az alábbi mutatók jellemzik:
 
Integrált szennyvizes folyamatirányító rendszer:
 
 • Összesen 1.400 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 800 db szennyvizes létesítmény
 • Magyarország legnagyobb kiterjedésű víziközműves folyamatirányító rendszere:
  • 6 megye területén
  • 435.000 állandó lakos csatornaszolgáltatása
  • 145.000 m3/nap szennyvíztisztító kapacitás,
  • 32 db szennyvíztisztító telep
  • Több mint 700 db szennyvízátemelő,
  • 3230 km hosszú csatornahálózat
 • 15 db szennyvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont
 
Integrált ivóvizes folyamatirányító rendszer:
 
 • Összesen 1.400 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 600 db ivóvizes létesítmény
 • Magyarország legnagyobb kiterjedésű víziközműves folyamatirányító rendszere:
  • 6 megye területén
  • 370 db település vízellátása
  • 418.000 m3/nap víztermelő kapacitás
  • 6008 km hosszú ivóvízhálózat,
 • 4 db ivóvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont
 
 
Ugrás az oldal tetejére

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

Jellemzők:
 • Összesen 700 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva
 •  Zalavíz Zrt. teljes működési területén:
  • 162 db település vízellátása
  • 40 db ivóvízmű és 20 db szennyvízmű
 
A rendszerek ismertetése:
A központban 2 db redundáns szerveren üzemel a webSCADA 6 folyamatirányító rendszer és az adatokat egy központi Oracle adatbázisba menti.
 
A diszpécserközpontban 8db nagykéernyős TV-n és további munkaállomásokon 0-24 órás munkarendben üzemeltetik a rendszert. A vállalt intranetén keresztül az arra jogosult felhasználók szintén folyamatosan elérik a rendszert. A webSCADA és a vállalat Műszaki Információs rendszere között online adatkapcsolat van a szükséges adatok szinkronizálására.
 
Az üzemirányítási rendszer a következő részekből épül fel:
 • erősáramú berendezések, elosztók
 • hajtásszabályozások
 • primer műszerek
 • helyi irányító berendezések (PLC)
 • adatátvitel
 • központi irányító berendezés
 
Ivóvizes folyamatirányító rendszer
 • Zalaegerszeg városi és térségi rendszer
 • Zalaszentgrót és környéke vízművek
 • Lenti és térsége vízművek
 • Zalalövő vízmű

Szennyvizes folyamatirányító rendszer
 • Zalaegerszeg és környéke szennyvízátemelők
 • Lenti és környéke szennyvízátemelők
 • Zalaszentgrót szennyvíz rendszer
 • Zalaegerszeg, Lenti, Zalaszentrgót, Pacsa, Becsvölgye, Esztergályhorváti, Zalaszentmárton szennyvíztisztító telepek
 
 

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkái

Cégünk talán legnagyobb szennyvíz ágazati referenciája a 80.000 m3/nap kapacitású Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep. Az irányítástechnika az 1990-es évek végén lett kialakítva, Siemens S7-300 PLC-kkel, PROFIBUS kommunikációval. Az eredeti kiépítésben 3 PROFIBUS hálózat volt (Vízvonal, Iszapvonal, Biofor), hálózatonként 7-18 PLC-vel. Mindhárom hálózat autonóm működésű volt, az egyes helyeken elosztott intelligencia jellemezte. Az idők során szükségessé vált az egész rendszer átfogó kezelése a telep hatékony energiaszabályzása miatt. Az új megoldásban, a 3 hálózat autonóm Master PLC-it MPI buszon keresztül összekapcsoltuk. A telep bővülése során új PLC-k lettek telepítve, amelyeket PROFIBUS Couplereken keresztül szintén becsatoltunk az irányítástechnikai rendszerbe. Jelenleg a Scada a cégünk által fejlesztett webScada 4.0 rendszerrel, szerver-kliens kapcsolattal valósul meg. A PLC paletta is jelentősen átalakult, megtalálható a Schneider, Omron, Siemens S7-300, S7-1200 és S7-1500-as típus is. A legutolsó fejlesztés során az iszapvonali, 20 éves S7-300-as PLC családot váltottuk ki korszerű, S7-1500-as típusra. Az átállás szinte teljesen zökkenőmentesen zajlott. A további fejlesztési tervek között a PROFIBUS, PROFINET-re, a réz kábeles kommunikációs hálózat optikára cserélése szerepel.
 
Ugrás az oldal tetejére

MOL Nyrt. Százhalombatta, Dunai Finomító szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkái

Komoly szakmai kihívást jelentett a munka volumenéhez mérten szűkös 3,5 hónapos határidő és az a körülmény, hogy a szennyvíztisztító telep a Százhalombattai Dunai Finomító robbanásveszélyes körzetébe tartozik. A kivitelezés helyszíne 70%-ban robbanásveszélyes, így a munka különleges előírások betartásával zajlott. A szállított berendezéseknek is szigorú szabvány előírásoknak kellett megfelelniük.

A kivitelezés során összesen 165 km hosszúságú kábelt használtunk fel, a kiépített folyamatirányító rendszer kommunikációját szélessávú optikai controlnet hálózat biztosítja. A telep vezérlését 7 db PLC + 7 db HMI látja el.

A telep fő funkciói:
 • Csatorna szétválasztás
 • Terhelés kiegyenlítés
 • Olaj és zsíreltávolítás
 • Mechanikai és biológiai tisztítás
 • Iszapkezelés
 • VOC kezelés
 • Szemétégető
 

Kis-Balaton monitoring rendszer


A Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütem megvalósítása KEOP beruházás keretében valósult meg 2012-2015 között, az OVIBER megbízásából. A rendszerbe integráltuk az I. ütemben kialakult állomásokat, ugyanakkor a főközpont és az alközpontok teljes hardver és szoftver rendszere felújításra került.
A rendszerben a Szombathelyi Üzemmérnökség (KÜM) mint főközpont, a Keszthelyi VIZIG mint alközpont funkcionál. Ez a két központ integráltan irányítja az alábbi rendszereket és bővítményeket:
 
 
 • Kis-Balaton I. ütem: 38 meglevő tagállomás
 • Kis-Balaton II. ütem: 12 új tagállomás
 • Kis-Balaton II. ütem: 8 új automatikus vízmintavevő
 
A KÜM és a Szombathelyi VIZIG központ a VIZIG belső hálózatán kommunikálnak egymással.
 
A korábban fixen telepített PC-s befigyelő központokat kiváltotta egy mobil befigyelő laptop. Ennek a rendszerhez való internetes kapcsolódását a Szombathelyi VIZIG hálózata biztosítja.
 
A terepi állomásokkal a kommunikáció Modbus TCP/IP protokollon GPRS adatátvitellel történik.
 
Ugrás az oldal tetejére

Mercedes

A Mercedes Benz Kecskeméten és Brémában épült új karosszéria üzemében végeztünk programozói munkát a Z2 nyers karosszéria összeállító sorokon. A programozást Integra Standard alapján végeztük.

Feladatok:
 • szállítópálya egyes állomásain lévő vezérlésének programozása, kapcsolat felépítése a pálya melletti karosszéria elemillesztő, ragasztó, stancoló illetve pont- és ívhegesztő robotokkal
 • robotkarok mozgásának szinkronizálása, összehangolása
 • pálya körüli biztonsági rendszer safety PLC-k programozása
 • riasztási és gyűjtött adatok továbbítása a felsőszintű Integra rendszer felé

Várpalota távhő rendszer

Várpalota település távhő rendszerének irányítástechnikai rekonstrukciójának keretében új webSCADA 6 folyamatirányító rendszert fejlesztettünk. A program központja a fűtőmű diszpécsere, ahol több nagyképernyős monitoron felügyelik a rendszer működését 0-24 órában.
 
A folyamatirányító rendszerbe becsatolásra került a fűtőművet működtető PLC-k, továbbá a rendszerbe illesztett villamos fogyasztást, hőmennyiséget (Sontex, Actaris) mérő műszerek jelei.
A megjelenítés egyik nagy újdonsága, hogy a teljes fűtőmű folyamatábráját egyetlen nagyítható képen nézhetik a felhasználók és a különböző nagyítási szinteken más-más releváns adatok láthatnak. Ezzel nagyban segítjük a rendszer folyamatainak áttekintését, a kezelők eligazodását a technológia működésén.
 
Új hőközponti vezérlés valósult meg Siemenes PLC-kel 11 db hőközpontban, amiknek jelei GPRS kommunikációs technológiával kerülnek be a  valamint a folyamatiránytó programba.
 
A korábban is már a rendszer hőközpontjait működtető Telekont PLC-k jele a meglevő vonalas kommunikációval, a webSCADA 6-hoz írt új kommunikációs vezérlő segítségével jelennek meg.
 
Ugrás az oldal tetejére

Szigetszentmiklós igazgatási épület

Grabarics Kft. megbízásából végeztük Szigetszentmiklós igazgatási központ erősáramú, és napelem rendszer kiépítés munkáit.  A kiemelt kormányzati beruházásként kezelt, több mint 7 ezer négyzetméteres épület négy járási közintézménynek ad új otthont. A kivitelezés  2016. februárjában   kezdődött, és még ebben az évben augusztusban a sikeres műszaki átadással fejeződött be.  Az építési munkák során az alábbi erős-, és gyengeáramú szereléseket végeztük:
 • Irodák, közlekedők, közösségi helyek villanyszerelése, kábelzése, szerelvényezése
 • Térvilágítás, parkoló világítás szerelése
 • Világítótestek, és tartalék világítási rendszer szerelése
 • Fő, és alelosztók gyártása, szerelése
 • RWA rendszer kiépítése
 • 20 kW-os napelem rendszer kiépítése, beüzemelése
 

Vasivíz Zrt. Integrált Műszaki Információs Rendszer

A VASIVÍZ ZRt. 2007-ben komplex vállalati információs rendszer fejlesztését tűzte ki célul, amely lefedi a vállalat gazdasági- és műszaki nyilvántartásait is oly módon, hogy az egyes alrendszerek egymáshoz szorosan integrálódnak.
 
A vállalat stratégiai céljait a korszerű víziközmű üzemeltető szervezet fokozatos kialakításával kívánta elérni, amelyben a stratégiai vezetésen alapuló cégirányítást integrált információs rendszer támogatja. A műszaki szakterület irányításának korszerűsítéséhez és támogatásához került kiépítésre a műszaki információs rendszer.
 
Az általunk kifejlesztett Integrált Műszaki Információs Rendszer célja egy olyan információs rendszer létrehozása, amely a vállalat teljes műszaki tevékenységét lefedi. A rendszer azon területeken segíti az információk kezelését, amelyre az általános gazdasági információs rendszerek nem terjednek ki. Ezáltal a felhasználó vállalat a cég alaptevékenységének végzéséhez kap segítséget. A rendszer ágazat specifikusan a víz és csatornamű vállalatok részére készült. Az eredmény egy egységes környezetben működő, platformoktól független, komplex információs rendszer amely teljesen integrált megoldást jelent. Széleskörű paraméterezési lehetőségei és modularitása révén rugalmasan követi az alkalmazó és környezete folyamatosan változó igényeit. Az Integrált Műszaki Információs Rendszer segíti az optimális üzemmenet biztosítását, a rendelkezésre álló modulokból célirányosan konfigurálható a felhasználó egyéni igényeinek megfelelően. Egy olyan teljes funkcionalitással rendelkező, megoldást kínálunk, amely lehetővé teszi az adatgyűjtést, az adatok szervezését, kezelését és megjelenítését, az egész folyamatot kipróbált és megbízható technológiára alapozva.
 
Az Integrált Műszaki Információs Rendszer szervesen kapcsolódik és együttműködik a folyamatirányító és felügyelő rendszerrel, valamint a gazdasági információs rendszerrel. Ezek a rendszerek egymástól kölcsönösen információt vesznek és adnak át, egymás funkcionalitását kiegészítik. Ezáltal lehetővé válik, hogy a vállalati struktúrában a megfelelő információ, a megfelelő helyen, a megfelelő formában álljon rendelkezésre.
 
A VASIVÍZ ZRt-nél a következő modulok kiépítése történt meg:
 • Műszaki Törzsadat modul
 • Térinformatika modul
 • Karbantartás modul
 • Munkalap modul
 • Üzemeltetés modul
 • Energia modul
 • Jelentéskészítő modul
 
Az Integrált Műszaki Információs Rendszer használatának általános előnyei az alábbiakban foglalható össze:
 • A vállalat teljes műszaki folyamatának integrációja – többszöri adatbevitel nélkül
 • Párhuzamos munkák kiküszöbölése
 • Egy gombnyomásra naprakész információ a vállalat műszaki folyamatairól (termelés adatok, műszaki objektumok, …)
 • Egységes vállalati információtechnika, egységes felhasználói felület, azonos dokumentumok
 • Célirányosan konfigurálható a kiválasztott modulokból, fokozatosan bevezethető
 • Naprakész jelentések
 • Felhasználói hozzáférések jogosultsági szintjeinek lehetősége
 • Műszaki, gazdasági döntések megbízhatóbb számadatok alapján
 • Történeti adatok
 • Hosszú távon eredményesebb és hatékonyabb munkaerő kihasználtság
 • Felhasználóbarát Windows-os felületű
 • Könnyen kezelhető
 • Megbízható, fejlett tranzakció menedzsment
 • Rövid válaszidejű
 • Teljesen integrált megoldás
 • Redundancia mentes adatbázison dolgozik
 • Moduljai valós idejűek
 • SQL típusú adatbázis kezelőre támaszkodik
 • Kiépített, szabványos interfészek a folyamatirányító rendszerek felé
 • Kiépített, szabványos interfészek a Gazdasági Információs Rendszerekhez, humán-bér rendszerekhez
 • Optimalizálási lehetőség több modulban
 • Üzleti terv készítés támogatása
 • Legmodernebb térinformatikai alaptechnológia: Autodesk Topobase
 • Korlátlan számú felhasználói licensz az általunk fejlesztett modulokra
 
A rendszer bevezetése során ügyeltünk, hogy egyszerű, szabványos felületeken keresztül biztosítsuk a kapcsolatot a működő rendszerekkel, valamint kiemelt szempont volt a fokozatos bevezethetőség és a zökkenőmentes átállás.
 
Ugrás az oldal tetejére

FGSZ Földgázszállító Univerzális Megjelenítő Alkalmazás

Az FGSZ ZRt. irányítástechnikai rendszerének rekonstrukciója keretein belül új Univerzális Megjelenítő alkalmazást fejlesztettünk a PLC-hez kapcsolt kezelőfelületekhez Java alapokon. 
 
A cél az volt, hogy egy olyan technológiai megjelenítő program készüljön, mely tetszőleges fizikai környezeten, bármely gyártótól származó PLC-vel együtt tudjon működni és megvalósítsa a megrendelő általi összetett üzleti funkcionalitást.
 
Az alkalmazás főbb paraméterei:
 
 • grafikus és listás felhasználói interfész
 • MODBUS TCP kommunikációs interfész
 • központi paraméterező program
 • POST-MORTEM naplózás
 • esemény és státusz kezelés eredmények naplózása
 • file kezelés

Liget közvilágítás

Colas Alterra Kft. megbízásából 2018. évben kezdtük meg  Budapest Dózsa György út közvilágítási hálózatok és oszlopdíszítések kivitelezését, és a városligeti vízgerinc hálózatok átépítéséhez kapcsolódó közvilágítási rendszer teljeskörű kiépítését, felújítását.
 
A kivitelezési munkák I. és II, ütemében összesen 128 db 10 m-es térvilágítási oszlopot állítunk fel, nagy részüket egyedi oszlopdísszel ellátva, modern energiatakarékos LED-es világítótestekkel szerelve. A munkák során több mint 4855 fm erőátviteli kábelt fektetünk le.
 
 
 
 
Ugrás az oldal tetejére

Jekatyerinburg szennyvíztisztító telep

Jekatyerinburg Oroszország negyedik legnagyobb városa Moszkva, Szentpétervár és Novoszibirszk után, kb. 1.300.000 lakossal. Európa és Ázsia határvonalánál fekszik, az Urál hegység lábánál. 1723-ban alapították. A transzszibériai vasúvonal egyik állomása. Legfontosabb történelmi eseménye, hogy az 1917-es októberi forradalom után itt tartóztatták le és végezték ki II. Miklós cárt és családját.

A város Északi szennyvíztisztító telepének bővítése és teljeskörű korszerűsítése, felújítása 2009-ben kezdődött el. A tervekhez igazodva az irányítástechnikában, vezérlésben szereplő valamennyi szoftver és hardver eszköz Siemens gyártmányú volt. A 0.4kV-os elosztó szekrényeket itthon gyártottuk le egyszerre, majd szállíttattuk a helyszínre. A központi SCADA WinCC, orosz nyelvű felhasználói felülettel. A PLC-k S7-300/CPU 315DP típusúak.

Az I. ütem során az új fúvógépházba telepített PLC-szekrényt indítottuk el. Ez a berendezés az új biológiai vonal felügyeletét és vezérlését látja el. Hatásköre 4 db elő- és 8 db utóülepítő medencére (láncos kotrókkal), nyers- és fölösiszap átemelőre, valamint 2 soros biológiai medencére (összesen 8 db keverővel, 8-8 db nitrát- és iszaprecirkulációs szivattyúval, valamint a hozzájuk tartozó elzárókra) terjed ki. Kialakításra került a diszpécserhelyiség a központi számítógéppel.

A II. ütemre 2010-ben került sor. Az elosztó helye a fertőtlenítő épületben van, az UV fertőtlenítő, a hozzá tartozó kiszolgáló egységek (ipari víz kivétel, csurgalékvíz átemelő), valamint a kifolyó tisztított víz analizátor tartozik hozzá.

2012-ben folytattuk a beüzemelést a III. ütemmel. A vegyszergépházban elhelyezett PLC-berendezés a mésztej és a vas-só adagolásért felel.
 

Referenciatérkép