Kiemelt referenciák bemutatása

Az itt felsorolt projektek, mind a Controlsoft több évtizedes szakmai tapasztalatát tükrözik. Büszkék vagyunk arra, hogy elégedett partnereink hozzájárultak ahhoz, hogy közös sikereinket közzé tegyük ezeken az oldalakon. Az alábbiakban ízelítőt kaphat munkáinkról – a teljesség igénye nélkül.
Partnereink bizalma a legnagyobb elismerés számunkra.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszere

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a folyamatfelügyeleti rendszer rekonstrukcióját egy egységes és komplex folyamatirányító rendszer fejlesztését tűzte ki célul, amely lefedi a vállalat víztermelési és vízelosztási, szennyvízkezelési feladatait oly módon, hogy az egyes alrendszerek egymáshoz szorosan integrálódnak.

Az elképzelt feladat megvalósítása nem csupán hardver és szoftver rendszerek összekapcsolásából áll, hanem egy olyan átfogó rendszer bevezetéséből, amely szoftver, hardver, adatbázisok és szolgáltatások összessége.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereivel folytatott konzultációk alapján, a korszerűsítési célok elérése érdekében a következő fejlesztések végrehajtását végeztük el:

 • Részvénytársaság szintű ivóvizes és szennyvizes diszpécserközpont létrehozása. A szigetrendszerek helyett integrált rendszer kialakítása.
 • Internet/intranet technológia előnyeinek kihasználása, ami hatással lehet az ügyeleti rendszerre, a karbantartásokra, az üzemvitel kialakítására – biztosítja, hogy az információ bármikor, bárhol elérhető. Ez a technológia az informatikai üzemeltetését is megkönnyíti a rendszereknek, mivel egyszerű verzióváltást biztosít és kliens oldali installálás nem szükséges.
 • Olyan területi/regionális diszpécserközpontok kialakítása, amelyek a vállalati hálózaton belül szabadon mozgathatók, így az üzemirányítási rendszer rugalmasan követheti a változó szervezeti felépítést, gyorsan átalakítható az igényeknek megfelelően.
 • Egységes koncepció szerint készülő üzemirányító rendszerek kiépítése szükséges egységes felhasználói felülettel, egységes kezeléssel, egységes funkcionalitással, egységes vezérlések kialakításával. Így hozható létre egy egyen szilárdságú rendszer,  ahol a részvénytársaság dolgozói bármelyik rendszerben könnyen eligazodnak, és hatékonyan hozzájutnak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkhoz, álljanak a szervezeti hierarchia bármelyik részén.
 • Integráció a Műszaki Információs Rendszerhez a duplikált munkavégzés és a hibalehetőségek csökkentése érdekében. Ezáltal az a rengeteg adat, amely a folyamatirányító rendszerekben keletkezik, és a MIR rendszer alapját képezi, automatikusan áttöltésre kerül, ellenőrzött formában.
 • Adattáblák kapcsolása gépekhez, objektumokhoz


A projekt megvalósítása több mint 2 évet vett igénybe, kiterjedését az alábbi mutatók jellemzik:

ref01_02.jpg, DRV sszennyvíz rendszer
DRV sszennyvíz rendszer
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált folyamatirányító rendszere

Integrált szennyvizes folyamatirányító rendszer:

 • Összesen 1.400 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 800 db szennyvizes létesítmény
 • Magyarország legnagyobb kiterjedésű víziközműves folyamatirányító rendszere:
  • 6 megye területén
  • 435.000 állandó lakos csatornaszolgáltatása
  • 145.000 m3/nap szennyvíztisztító kapacitás,
  • 32 db szennyvíztisztító telep
  • Több mint 700 db szennyvízátemelő,
  • 3230 km hosszú csatornahálózat
 • 15 db szennyvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont


ref01_01.jpg, DRV ivóvíz rendszer
DRV ivóvíz rendszer
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált folyamatirányító rendszere
Integrált ivóvizes folyamatirányító rendszer:

 • Összesen 1.400 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 600 db ivóvizes létesítmény
 • Magyarország legnagyobb kiterjedésű víziközműves folyamatirányító rendszere:
  • 6 megye területén
  • 370 db település vízellátása
  • 418.000 m3/nap víztermelő kapacitás
  • 6008 km hosszú ivóvízhálózat,
 • 4 db ivóvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont


A Folyamatirányító rendszer megvalósítása webSCADA platformon történt.

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

Jellemzők:

 • Összesen 500 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 200 db ivóvizes létesítmény
 •  Zalavíz Zrt. teljes működési területén:
  • 124 db település vízellátása
  • 38 db ivóvízmű, több mint 150 db kút és tározó medence
 • 2 db ivóvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont


A rendszerek ismertetése:

A ZALAVÍZ ZRt. ivóvíz szolgáltatási feladatai két területi központ köré szerveződtek. A folyamat-felügyeleti rendszer ennek megfelelően 2 körzetre tagolódik.

A rendszer főközpontja részvénytársaság központjában került elhelyezésre. Alközpontokat a következő helyeken alakítottunk ki:

 • Szennyvizes folyamatirányító rendszer:
  • Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep
  • Lenti szennyvíztisztító telep
  • Pacsa szennyvíztisztító telep
 • Ivóvizes folyamatirányító rendszer:
  • Zalaegerszegi alközpont
  • Lenti vízműtelep
ref03_03.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

Az alközpontokhoz az egyes területek autonóm alrendszerei csatlakoznak, melyek ellátják a hozzá tartozó terület teljes technológiai felügyeletét, azaz ellátják az összes irányítási funkciót: elvégzik az adatgyűjtést, a megjelenítést, trendet és eseménynaplót képeznek, ellátják a vezérlési és riasztási feladatokat. Az alrendszer részben direktben lekérdezi a hozzá tartozó technológiai egységeket (pl. nyomásfokozók, víztornyok, víztárolók, átemelők), részben pedig az alközponttal kommunikál.

Az irányítástechnikai rendszerben több mint 350 db helyi irányító berendezés kapcsolódik az alközponti folyamatirányító számítógépekhez.

A körzeteket kezelő folyamatirányító programok fölé tartozik egy magasabb szintű főprogram a részvénytársaság központjában, ami egységes rendszerré fogja össze a körzeteket a zalaegerszegi diszpécserközpontban. A főprogram kommunikál az alközpontokkal. Nem gyűjt közvetlen adatokat, hanem az alközpontok adatait felhasználva végez megjelenítési, trend, eseménynapló és jelentés-képzési, valamint bizonyos vezérlési feladatokat. A központi számítógéphez kapcsolódnak a különböző web alapú munkaállomások (menedzsmenti, rendszergazdai, megjelenítő, stb.) a kiépített részvénytársasági szintű hálózaton, illetve interneten keresztül.

Az üzemirányítási rendszer a következő részekből épül fel:

 • erősáramú berendezések, elosztók
 • hajtásszabályozások
 • primer műszerek
 • helyi irányító berendezések (PLC)
 • adatátvitel
 • központi irányító berendezés

A rekonstrukció során a meglévő adatkapcsolatok konszolidációja is megtörtént. Amennyiben új összeköttetés került kiépítésre, vagy a régi összeköttetés kiváltására került sor, akkor GPRS alapú összeköttetés került kialakításra az alközpontok és a helyi irányító berendezések között.

Vagyonvédelmi feladatok ellátásának szükségessége miatt valamennyi aknafedél, vezérlő szekrény és épület ajtó ajtónyitás érzékelővel került ellátásra, továbbá mozgásérzékelők kerültek felszerelésre a gépházakban.

A kutakhoz beépített frekvenciaváltók feladata a búvárszivattyúk lágy indítása-leállítása révén a kutak hidraulikai védelme, valamint a beállított termelt vízmennyiség értékhez történő szabályozás.

Az irányítástechnikai rendszer kiépítésével lehetőség van a villamos energiafogyasztás optimalizálására. Ehhez számos helyen az áramszolgáltató elszámoló villamos fogyasztásmérőjével azonos adatokra van szükség, így egy külön telepített teljesítmény- vagy áramtávadó által szolgáltatott adatok nem megfelelők. A szükséges fogyasztási adatok az irányítástechnikai rendszerbe közvetlenül a szolgáltatói fogyasztásmérőből kerülnek kiolvasásra a szükséges helyeken.

ref03_01.jpg, Diszpécserszolgálat
Diszpécserszolgálat
ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_10.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_06.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_07.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_08.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_09.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_11.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
ref03_12.jpg,

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

Ivóvizes folyamatirányító rendszer

A Zalaegerszeg térségi vízellátás irányítástechnikai rendszerében összesen 112 db helyi PLC végzi a helyi irányítási feladatokat. Ezek kutaknál, átemelőknél, vízmű telepeken, nyomásfokozóknál, tárolóknál találhatók.
Kommunikációs szempontból a hagyományos URH-s és saját kábeles összeköttetések mellett 70 db GPRS-en kommunikáló alállomás is található a rendszerben.

A Lenti térségi vízellátás irányítástechnikai rendszerben összesen 40 db helyi PLC végzi a helyi irányítási feladatokat. Ezek kutaknál, átemelőknél, vízmű telepeken, nyomásfokozóknál, tárolóknál találhatók.
Kommunikációs szempontból a hagyományos saját kábeles összeköttetések mellett 32 db GPRS-en kommunikáló alállomás is található a rendszerben.

A központi, webSCADA folyamatirányító számítógéphez a helyi hálózaton és az interneten keresztül kapcsolódnak a megjelenítést, folyamatfelügyeletet végző kliens számítógépek.


Szennyvizes folyamatirányító rendszer

A Zalaegerszeg és térségi szennyvízelvezetés irányítástechnikai rendszerében összesen 177 db szennyvízátemelő található. A zalaegerszegi szennyvíztisztító telep irányítását 6 db PLC végzi. A rendszerhez kapcsolódik továbbá alközpontként a pacsai szennyvíztisztító telep és a környéki átemelők.
Kommunikációs szempontból rendkívül összetett a rendszer: 4 db telefonvonalon, GSM telefonvonalon, saját kábelen, GPRS-en kommunikál a központ az egyes alállomásokkal.

A Lenti és térségi szennyvízelvezetés irányítástechnikai rendszerében összesen 17 db szennyvízátemelő található. A lenti szennyvíztisztító telep irányítását 2 db PLC végzi.

Kommunikációs szempontból nagyrészt hagyományos URH-s és saját kábeles összeköttetés jellemzi az alrendszert.

A központi, webSCADA folyamatirányító számítógéphez a helyi hálózaton és az interneten keresztül kapcsolódnak a megjelenítést, folyamatfelügyeletet végző kliens számítógépek.

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkái

1999-ben végeztük el az ország egyik legnagyobb kapacitású, kiemelt jelentőségű szennyvíztisztító telepén új villamos és irányítástechnikai rendszer kivitelezését. Azóta is minden évben folyamatos fejlesztések történnek a telepen.
Az egyre szigorodó környezetvédelmi rendelkezések, a technológia és a tisztítási kapacitás folyamatos bővítése, illetve korszerűsítése a folyamatirányító rendszerrel szemben is komoly követelményeket támaszt. Ezen követelményeknek történő megfelelés érdekében 2001. óta az FCSM Zrt.-vel szoros együttműködésben látjuk el az irányítástechnikai rendszer rendszergazdai- felügyeletét és karbantartási feladatait. A szolgáltatás lehetővé teszi a napi üzemvitel biztonságának biztosítását, hatékony, gyors és szakszerű beavatkozást garantál vis major helyzetekben, valamint lehetővé teszi a telepet érintő fejlesztési célok folyamatos adaptálását az irányítástechnikai rendszerbe, megőrizve annak egységességét, integritását.

 • A telep fő Paraméterei:
  • Napi befolyó mennyiség: 80.000 m3
  • Víztelenített iszap: 35 000 t/év
  • Biogáz termelés: 25.000 m3/nap
  • Biogáz motor: 1,3 MW
 • Technológia:
  • Mechanikai tisztítás
  • Biológiai tisztítás
  • Rothasztás, iszap kezelés
  • Hulladékgazdálkodás
  • 28 db PLC
  • Több, mint 10.000 I/O
Az 1999-2010. közötti időszakban az alább jelentősebb - folyamatirányító rendszert érintő - bővítéseket, rekonstrukciós munkálatokat hajtottuk végre a telepen:
2000.
  • Iszapvonali technológia villamos és irányítástechnikai kivitelezése
2001.
  • Technológiai vízellátás korszerűsítése
  • Központi gépház elektromos és irányítástechnikai felújítása
2003.
  • HV-TURBO légfúvók vezérlő szoftverének adaptálása a helyi folyamatirányító rendszerhez
2004.
  • Új légfúvó gépház villamos és irányítástechnikai munkái
  • Új iszapkeringető szivattyúk, gázmérők és hőmérsékletmérők integrálása
  • Villamos elosztó felújítása a vízkivételi műnél
  • Új gázmotor gépház irányítástechnikai munkái
  • Csurgalékvíz átemelő kivitelezése
  • Gázjelző rendszer jelfogadás kiépítése
2006.
  • Folyamatirányító rendszer korszerűsítése
  • Iszapkezelés átalakítás irányítástechnikai munkái.
  • Analizátor állomások rendszerbe integrálása és jelfeldolgozása
  • Kazánházi jelek irányítástechnikai rendszerbe kapcsolása
2007. 
  • Új légfúvó kompresszorok beépítése miatti bővítések
  • Hulladékfogadó szoftver munkái
  • Öntöző és ipari víz rendszer kiépítése
2009.
  • Félüzemi ipari kísérleti rothasztó jeleinek beillesztése a telepi SCADA hálózatba
2010. 
  • Iszapvonal bővítés
ref02_01.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_02.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_03.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_04.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_05.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_06.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_07.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere
ref02_08.jpg,

Budapest, Délpesti szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszere

MOL Nyrt. Százhalombatta, Dunai Finomító szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkái

A projekt 2004-2005. fordulóján zajlott. Komoly szakmai kihívást jelentett a munka volumenéhez mérten szűkös 3,5 hónapos határidő és az a körülmény, hogy a szennyvíztisztító telep a Százhalombattai Dunai Finomító robbanásveszélyes körzetébe tartozik. A kivitelezés helyszíne 70%-ban robbanásveszélyes, így a munka különleges előírások betartásával zajlott. A szállított berendezéseknek is szigorú szabvány előírásoknak kellett megfelelniük.
A kivitelezés során összesen 165 km hosszúságú kábelt használtunk fel, a kiépített folyamatirányító rendszer kommunikációját szélessávú optikai controlnet hálózat biztosítja. A telep vezérlését 7 db PLC + 7 db HMI látja el.


A telep fő funkciói:

 • Csatorna szétválasztás
 • Terhelés kiegyenlítés
 • Olaj és zsíreltávolítás
 • Mechanikai és biológiai tisztítás
 • Iszapkezelés
 • VOC kezelés
 • Szemétégető


Kivitelezett rendszerek:

Transzformátor épület
Világítási főelosztó (TR-VILL)
Installációs elosztó (TR-INST)
Fűtési elosztó (TR-CSOF)
Műszeres elosztó (TR-MUSZ, TR-MUSZ/F)
Épületgépészeti főelosztó (TR-EGA)
Erősáramú relészekrények (RSZA, RSZB)
SEEPEX szivattyú védelmi szekrények (SPX1, SPX2)
Transzformátor állomás védelmi szekrények (6643A 6643B)
CASS dekantáló vezérlőszekrények (D-306)
CASS légfúvó vezérlőszekrény (BL-304)
Vezérlőszekrény (BVSZ)
Vezérlőszekrény (PSZA1)
Vészlekapcsoló szekrények (VSA, VSB)
Légfúvók alelosztói (VFH-304)
Épület installáció és kábelezés

Központi épület
Világítási főelosztó (KE-VILL)
Világítási alelosztó (KE-VILL1)
Installációs elosztó (KE-INST)
Műszeres elosztó (KE-MUSZ)
Épületgépészeti  főelosztó (KE-EGA)
Fűtési elosztó (KE-CSOF)
Erősáramú relészekrény (RSZ-KE)
Vészlekapcsoló szekrény (VS-KE)
SEEPEX sziv. védelmi szekrény (SPX3)
Műhely elosztó (KE-MÜH)
Épület installáció és kábelezés

Üzemirányító központ és PLC berendezések
T1 üzemirányító központ
T2 üzemirányító berendezés
T3 üzemirányító berendezés
T4 üzemirányító berendezés
T5 üzemirányító berendezés
T6 üzemirányító berendezés
Vegyszeres épület
Világítási elosztó
Működtető és csatlakozó szekrények
Kábelezés

Iszapsűrítő gépház
Világítási elosztó
Épületgépészeti elosztó
Működtető és csatlakozó szekrények
Épület installáció és kábelezés

DAF segédüzemi épület
Világítási elosztó
Épület installáció és kábelezés

CASS műtárgy
Fúvó csatlakozó szekrény
Fúvók közös vezérlőszekrénye
Fúvók helyi szekrénye
Kábelezés

Udvartér
Térvilágítás kiépítése
Kábelezés

Kiegyenlítő medence
Kábelezés
Működtető és csatlakozó szekrények

TK-109 zsír- és iszapakna
Világítási elosztó
Működtető és csatlakozó szekrény
Csatlakozó doboz
Épület installáció és kábelezés

TK-001 nyers szennyvíz átemelő
Működtető és csatlakozó szekrény
Csatlakozó doboz
Épület installáció és kábelezés

Vésztározó és fogadó műtárgyak
Működtető és csatlakozó szekrény
Csatlakozó doboz
Épület installáció és kábelezés

TK-400 1. sz. iszapakna
Működtető és csatlakozó szekrény
Csatlakozó doboz
Épület installáció és kábelezés

Iszapvíztelenítő gépház
Világítási elosztó (IG-VILL)
Műszeres elosztó (IG-MUSZ)
Épületgépészeti  elosztó (IG-EGA)
Vészlekapcsoló szekrény (VS-IG)
Erősáramú relészekrény (IG-RSZ)
Polymer adagoló szekrény (IG-PSZ)
Működtető és csatlakozó szekrények
Épület installáció és kábelezés

0,4 kV-os SIVACON kapcsolóberendezés, frekvenciaváltók

Vasivíz Zrt. Integrál Műszaki Információs Rendszer

A VASIVÍZ ZRt. 2007-ben komplex vállalati információs rendszer fejlesztését tűzte ki célul, amely lefedi a vállalat gazdasági- és műszaki nyilvántartásait is oly módon, hogy az egyes alrendszerek egymáshoz szorosan integrálódnak.

ref05_03.png, Vasivíz Zrt. Integrál Műszaki Információs Rendszer
Vasivíz Zrt. Integrál Műszaki Információs Rendszer
Vasivíz Zrt. Integrál Műszaki Információs Rendszer

A vállalat stratégiai céljait a korszerű víziközmű üzemeltető szervezet fokozatos kialakításával kívánta elérni, amelyben a stratégiai vezetésen alapuló cégirányítást integrált információs rendszer támogatja. A műszaki szakterület irányításának korszerűsítéséhez és támogatásához került kiépítésre a műszaki információs rendszer.

Az általunk kifejlesztett Integrált Műszaki Információs Rendszer célja egy olyan információs rendszer létrehozása, amely a vállalat teljes műszaki tevékenységét lefedi. A rendszer azon területeken segíti az információk kezelését, amelyre az általános gazdasági információs rendszerek nem terjednek ki. Ezáltal a felhasználó vállalat a cég alaptevékenységének végzéséhez kap segítséget. A rendszer ágazat specifikusan a víz és csatornamű vállalatok részére készült. Az eredmény egy egységes környezetben működő, platformoktól független, komplex információs rendszer amely teljesen integrált megoldást jelent. Széleskörű paraméterezési lehetőségei és modularitása révén rugalmasan követi az alkalmazó és környezete folyamatosan változó igényeit. Az Integrált Műszaki Információs Rendszer segíti az optimális üzemmenet biztosítását, a rendelkezésre álló modulokból célirányosan konfigurálható a felhasználó egyéni igényeinek megfelelően. Egy olyan teljes funkcionalitással rendelkező, megoldást kínálunk, amely lehetővé teszi az adatgyűjtést, az adatok szervezését, kezelését és megjelenítését, az egész folyamatot kipróbált és megbízható technológiára alapozva.

Az Integrált Műszaki Információs Rendszer szervesen kapcsolódik és együttműködik a folyamatirányító és felügyelő rendszerrel, valamint a gazdasági információs rendszerrel. Ezek a rendszerek egymástól kölcsönösen információt vesznek és adnak át, egymás funkcionalitását kiegészítik. Ezáltal lehetővé válik, hogy a vállalati struktúrában a megfelelő információ, a megfelelő helyen, a megfelelő formában álljon rendelkezésre.

ref05_02.png, Munkalap modul
Munkalap modul
Vasivíz Zrt. Integrál Műszaki Információs Rendszer

A VASIVÍZ ZRt-nél a következő modulok kiépítése történt meg:

 • Műszaki Törzsadat modul
 • Térinformatika modul
 • Karbantartás modul
 • Munkalap modul
 • Üzemeltetés modul
 • Energia modul
 • Jelentéskészítő modul

Az Integrált Műszak Információs Rendszer használatának általános előnyei az alábbiakban foglalható össze:

 • A vállalat teljes műszaki folyamatának integrációja – többszöri adatbevitel nélkül
 • Párhuzamos munkák kiküszöbölése
 • Egy gombnyomásra naprakész információ a vállalat műszaki folyamatairól (termelés adatok, műszaki objektumok, …)
 • Egységes vállalati információtechnika, egységes felhasználói felület, azonos dokumentumok
 • Célirányosan konfigurálható a kiválasztott modulokból, fokozatosan bevezethető
 • Naprakész jelentések
 • Felhasználói hozzáférések jogosultsági szintjeinek lehetősége
 • Műszaki, gazdasági döntések megbízhatóbb számadatok alapján
 • Történeti adatok
 • ref05_01.png, Térinformatika modul
  Térinformatika modul
  Vasivíz Zrt. Integrál Műszaki Információs Rendszer
  Hosszú távon eredményesebb és hatékonyabb munkaerő kihasználtság
 • Felhasználóbarát Windows-os felületű
 • Könnyen kezelhető
 • Megbízható, fejlett tranzakció menedzsment
 • Rövid válaszidejű
 • Teljesen integrált megoldás
 • Redundancia mentes adatbázison dolgozik
 • Moduljai valós idejűek
 • SQL típusú adatbázis kezelőre támaszkodik
 • Kiépített, szabványos interfészek a folyamatirányító rendszerek felé
 • Kiépített, szabványos interfészek a Gazdasági Információs Rendszerekhez, humán-bér rendszerekhez
 • Optimalizálási lehetőség több modulban
 • Üzleti terv készítés támogatása
 • Legmodernebb térinformatikai alaptechnológia: Autodesk Topobase
 • Korlátlan számú felhasználói licensz az általunk fejlesztett modulokra

A rendszer bevezetése során ügyeltünk, hogy egyszerű, szabványos felületeken keresztül biztosítsuk a kapcsolatot a működő rendszerekkel, valamint kiemelt szempont volt a fokozatos bevezethetőség és a zökkenőmentes átállás.

Hegyeshalom szennyvíztisztító telep intenzifikálása

2007-ben került sor a Lajta folyó tehermentesítésére Hegyeshalom Nagyközségben. A projekt során generál kivitelezőként végeztük el a szennyvíztisztító telep intenzifikálását.


Főbb paraméterek

 • A tisztítótelep teljes terhelhetősége: 712 m3/nap
 • A telepre érkező szennyvíz napi átlagos mennyisége: 491 m3/nap
 • A telep egyidejű energia felhasználása: 51,42 KW
 • napi energiafelhasználás 702KWh.


A Tisztítási technológia ismertetése

A biológiai tisztítást három párhuzamos ikerkialakítású szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi (összesen hat darab reaktor). A szennyvíztisztítási technológia a meglevő vasbeton medencékben nyer elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep előlevegőztető-zsírfogó, kiegyenlítő, sűrítő és fertőtlenítő medencét tartalmaz. A kiegyenlítő-, előlevegőztető-zsírfogó műtárgy a meglevő tisztítóegység mellett helyezkedik el .A tisztítás során képződő fölösiszap a meglevő sűrítőben történő sűrítés után gépi iszapsűrítésre kerül. Az iszap végleges víztelenítése a meglevő iszapágyakon történik. A szennyvíz útja szerinti sorrendben az alábbi egységek képezik a tisztítás-technológiát.

 • Gépi-kézi rács
 • Előlevegőztető-zsírfogó medence
 • Kiegyenlítő medence
 • SBR eleveniszapos reaktor
 • Fertőtlenítő akna
 • Iszapkezelés

 
Az irányítástechnika

Az irányítástechnikai rendszer háromszintes hierarchikus felépítésű. Az alsó szinten a technológiához közvetlen kapcsolódó, szükség szerint helyi kijelzéssel is rendelkező mérő- és kijelző készülékek, illetve a kézi gépműködtetések helyezkednek el.A felső szinten a PC helyezkedik el, amely a technológiából érkező adatokat fogadja, gyűjti, feldolgozza és esetenként beavatkozási parancsot ad ki. A PC kezelőfelületen az irányítási határértékek egyéni jelszó beírását követően átírhatók. A két szint között helyezkedik el a PLC, amely csupán jelátalakítóként szerepel. A gépeket az egyedi üzemmód-kapcsolók „automata”-állásba történő kapcsolásával lehet a felső szintre átadni. Kézi kapcsolással bármilyen PC által kiadott parancs felülírható.
A szabályozás elve: szintméréssel kiegészített időkapcsolás.
A gépek üzemmódját elsődlegesen az erősáramú, huzalozott technikával kivitelezett vezérlő áramkörök választó kapcsolóinak (üzemmód-kapcsoló) állása határozza meg. Működésileg összefüggő gépek esetében a teljes értékű automatikus üzemmód csak akkor jön létre, ha minden gép egyidejűleg automata üzemmódra van kapcsolva. A működésileg összefüggő gépek üzemmód-kapcsolóinak eltérő állása a PC-n hibajelzést generál.
A hibajelzések optikaiak és akusztikaiak, az akusztikai jel nyugtázható. Az analóg szenzorokból érkező, 4-20 mA tartományon kívül eső jelek hibajelzést generálnak.
Az üzemóra-számítás az üzemmód-kapcsoló állásától függetlenül történik.
A szennyvíztisztító ciklusait időprogram vezérli szintméréssel kiegészítve. A folyamatszabályozás bemenő jeleként a medencékben lévő, hidrosztatikai nyomás-érzékelés elvén működő folyamatos szinttávadók szolgálnak. A naponta megtisztított szennyvíz mennyisége köbözéssel kerül kiszámításra: az SBR-eleven iszapos reaktorokban a dekantálások során mért szintváltozás és a felületek szorzata adja meg. Az automata üzem eredményeként a tisztítómű csak főműszakos felügyeletet igényel .


Villamos berendezések:

Az elosztó és vezérlő berendezés lemezszerkezetű, belsőtéri kivitelű, alsó kábelcsatlakozású szekrényekből áll. Elhelyezése a kezelőfolyosóban történt. Az elosztó táplálja meg a komplett szállítású berendezések vezérlőszekrényeit, a technológiához tartozó motoros fogyasztókat és az épület- és térvilágítás áramköreit.
A technológiai berendezéshez tartozó motorok működtetése az üzemmód-kapcsolók állásától függően lehet kézi (helyi), ki (tiltott) és aut (táv).
A kiépített érintésvédelmi mód: nullázás (TN rendszer) + törpefeszültség. Minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló fémszerkezet az érintésvédelmi rendszerbe lett bekötve.
A kábelek az épületen kívül földárokba fektetve, a gépházban és a műtárgyaknál falra, mennyezetre, védőkorlátra rögzített kábeltartókra rögzítetten lettek szerelve. Az irányítástechnikai kábelek az erősáramú kábelektől elkülönítettek. Az épületbe történő bevezetésnél, utak alatti átvezetéseknél védőcsöveket használtunk.

A projekt megvalósítását követően csökkent a Lajta folyó szerves és szervetlen anyagokkal, detergensekkel való terhelése és teljesültek a szennyvíz kibocsátási határértékekre vonatkozó hatósági előírások.

Budapest, Észak-pesti szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkái

A telep Budapest IV., XV., XVI., XVII. kerületének, részben pedig, a X., XIII., és XIV. kerületének, illetve az ide tartozó agglomerációs területek szennyvizeit, 2007. nyarától pedig a Duna-meder alatti átvezetés segítségével, már az óbudai szennyvizek nagy részét is tisztítja.

 • A szennyvíztisztító kapacitása napi 200 000 m3
 • A víztelenített szennyvíziszap éves mennyisége: 108 000 ezer m3
 • Szervetlen hulladék mennyisége évente 882 m3

2008-tól az iszapból keletkező biogázból elektromos és hőenergiát állítanak elő. A szennyvíztisztító telepen környezetbarát, komplex tisztítási és hulladékfeldolgozási, valamint hasznosítási technológia működik.

Az iszapvonali rekonstrukció munkálataiban, mint generál villamos kivitelező vettünk részt.
A projekt során sort került a teljes iszapvonali rendszer villamos és irányítástechnikai rekonstrukciójára.

Az iszapvonali rendszer felügyeletéről 2 db diszpécser központban elhelyezett redundáns kialakítású folyamatirányító számítógép gondoskodik. A megjelenítés 4 monitoros rendszeren történik, így egyszerre több technológiai folyamat követhető nyomon. A folyamatirányító szoftver SCHNEIDER ELECTRIC Vijeo Citect alapokra fejlesztett.

A villamos rendszer az alábbi elemekből áll:

 • Középfeszültségű elosztó berendezések és transzformátorok
 • 10 mezős 0,4 kV-os főelosztó és vezérlőszekrény
 • főelosztóhoz tartozó vezérlőszekrények
 • 0.4 kV-os segédüzemi elosztó
 • Transzformátorházi 0.4 kV-os installációs elosztószekrény
 • Rothasztó gépházi 0.4 kV-os installációs elosztószekrény
 • Idegen iszapfogadó 0.4 kV-os installációs elosztószekrény
 • PLC-s folyamatirányító berendezés
 • Gázveszélyjelző szekrény
 • Mérőköri csatlakozó szekrények

A projektben a teljes iszapvonali technológia fizikai, kémiai, minőségi és állapotjelző paramétereit mérő primer műszerezésének szállításáról és beüzemeléséről gondoskodtunk. A rendszer megköveteli a nagy pontosságú, megbízható és hosszú élettartamú műszerek használatát, így választásunk az Endress+Hauser termékeire esett.

A mérések a következők:

Endress+Hauser Liquisys CPM 253 pH és redox mérő:

  • Rothasztó gépház szivattyútér csővezeték

Endress+Hauser PROline Promag 50W indukciós mennyiségmérők:

  • Rothasztókra feladott sűrített iszap mennyiség mérés
  • Rothasztókra feladott sűrített iszap mennyiség mérés
  • Idegeniszap fogadó és iszapátemelőben a fogadott idegeniszap mennyiség mérés
  • Rothasztógépház szivattyútér, rothasztókból elmenő iszap mennyiség mérés

Endress+Hauser Waterpilot FMX 167 hidrosztatikus szintmérő:

  • Gáztartály kondenzvíz akna zsomp szintmérése

Endress+Hauser Prosonic M FMU 41 ultrahangos szintmérő:

  • Idegeniszapfogadó akna szintmérés

Endress+Hauser Proline t-mass 65 termikus tömegárrammérő rendszer:

  • Rothasztók biogáz termelésének mérése a gázkezelő helyiségben DN250 csőben
  • Rothasztók biogáz termelésének mérése a gázkezelő helyiségben DN250 csőben
  • Gázmotor biogáz felhasználás mérése a gázkezelő helyiségben DN100 csőben
  • Kazánház biogáz felhasználás mérése a gázkezelő helyiségben DN200 csőben

Endress+Hauser TR-10 hőmérséklet mérők:

  • Rothasztó gépház közlekedő hőmérsékletmérés
  • Rothasztó gépház közlekedő hőmérsékletmérés
  • Rothasztó alsó harmad iszaphőmérséklet mérés
  • Rothasztó alsó harmad iszaphőmérséklet mérés

Endress+Hauser FMB-70 szintmérők:

  • Rothasztóban lévő iszapszint mérése
  • Rothasztóban lévő iszapszint mérése

Endress+Hauser TST-310 + TMT-142 hőmérséklet mérők:

  • Rothasztó középső harmad iszaphőmérséklet mérés
  • Rothasztó középső harmad iszaphőmérséklet mérés

Endress+Hauser TRC61 hőmérséklet mérők:

  • Rothasztó felső harmad iszaphőmérséklet mérés
  • Rothasztó felső harmad iszaphőmérséklet mérés

2009-ben folytatódott a telep fejlesztése a meglévő levegőztető műtárgyak felújításával. Ennek során egy teljesen új 2 mezős 0,4 kV-os elosztószekrény került kivitelezésre, a villamos gépek vezérlésére pedig 8 db DANFOSS gyártmányú frekvenciaváltót szállítottunk és üzemeltünk be. A kivitelezés során felhasznált betápláló-, jel-, mérőtáp- és működtető kábelek hossza meghaladja a 10 km-t.

A bővítési folyamatok során 2 db gázmotoros erőmű folyamatirányító rendszerbe integrálását is elvégeztük.

Még ebben az évben megkezdődött az Észak-pesti szennyvíztisztító telep bővítésének második üteme is. A beruházás célja a szennyvízben levő tápanyagok (nitrogén és foszfor) eltávolítása. A projekt során új 0,4 kV-os főelosztó és új világítási elosztó került a technológiához. A meglévő medencénél új SCHNEIDER PREMIUM 3 PLC került telepítésre, az új biológia folyamatainak vezérléséről szintén új berendezés gondoskodik. A technológiai folyamat felügyeletét ellátó SCADA szoftver fejlesztését elvégeztük, a szoftver gördülékeny futtatását nagy megbízhatóságú redundáns háttértárral rendelkező 4 monitorral ellátott számítógépek biztosítják.

A kivitelezés teljes körűen zajlott, így elvégeztük a vonatkozó kábelezés, épület installáció, EPH valamint térvilágítási rendszer kialakítását is.

A megvalósuló létesítményeknek köszönhetően a Dunába vezetett tisztított víz minősége jelentősen javul.