Miért érdemes modernizálni a rendszereket?

Évről-évre a tulajdonosok növekvő mértékben elvárják a termelésből és szolgáltatásértékesítésből származó jövedelmezőségi mutatók javulását. A XXI. Század elején az ipari vállalatoknak és szolgáltató szervezeteknek is új kihívásoknak kell megfelelniük. A felhasználók és fogyasztók kiszolgálása a kor színvonalán, a tulajdonosi érdekek kiszolgálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a biztonságos üzemmenet fenntartása, a szigorodó környezetvédelmi előírások mellett komplex feladat elé állítja a társaságokat.

E kívánalmaknak mindinkább csak egy korszerű villamos és irányítástechnikai alapokra épülő, széles körű adathozzáféréssel és rendkívül rugalmas termelésfelügyeleti rendszerrel lehet megfelelni. A megalapozott döntéshez időszerű, pontos és lényegi információkra van szükség. Nem kevésbé fontos, hogy a döntéshozó közvetlenül hozzáférjen a szükséges adatokhoz, mégpedig könnyen érthető, feldolgozható formában.

A villamos és irányítástechnikai rendszerek modernizálása és mind teljesebb körű kiépítése segít abban, hogy a kor kihívásaira hatékony és megfelelő választ tudjon adni egy termelő, vagy szolgáltató társaság. Ez az irányvonal megfelel a nemzetközi trendeknek.

Miért érdemes a villamos és irányítástechnikai koncepciót modernizálni?

 • Üzemeltetési költségek csökkentése
 • Optimalizálás: az erőforrások, létesítmények jobb kihasználása
 • Termelésnövelés
 • Minőség javítása

Az, hogy egy adott rendszer esetében a fentiek közül melyik területen van a legnagyobb fejlődési lehetőség, az csak részletes elemzés alapján dönthető el.

Az elektromos és irányítástechnikai fejlesztés mozgatórugói a következők:

 • Fokozódó igények:
  • Szigorodó hatósági előírások
  • Kapacitáskihasználás javítása
  • Flexibilis üzemvitel, különös tekintettel a szezonális hatásokra
 • Javuló lehetőségek:
  • A mérőeszközök pontosságának és megbízhatóságának javulása
  • Rohamléptekkel fejlődő számítástechnika
  • Gyorsan bővülő kommunikációs lehetőségek
  • Egyre hatékonyabb, intelligensebb és energiatakarékosabb villamos megoldások
  • Bővülő eszközkínálat

A cél a villamos, irányítástechnikai és folyamatfelügyeleti rendszer olyan irányú rekonstrukciója, mely lehetővé teszi egy egységes és komplex rendszer bevezetését, amely lefedi a vállalat valamennyi műszaki tevékenységét oly módon, hogy az egyes alrendszerek egymáshoz szorosan integrálódnak.

Az ezen céloknak megfelelő rendszer általános előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:

 • A folyamatfelügyelet, folyamatirányítás, folyamatoptimalizálás teljes műszaki folyamatának integrációja
 • Fokozatos bevezethetőség, zökkenőmentes átállás és integráció a meglévő, régebbi rendszerekkel
 • Párhuzamos munkák kiküszöbölése
 • Egy gombnyomásra naprakész információ a műszaki, termelési és szolgáltatási tevékenységről
 • Egységes vállalati információtechnika, egységes felhasználói felület, azonos dokumentumok
 • Naprakész jelentések
 • Felhasználói hozzáférések jogosultsági szintjeinek lehetősége
 • Műszaki, gazdasági döntések megbízhatóbb számadatok alapján
 • Történeti adatok
 • Hosszú távon eredményesebb és hatékonyabb munkaerő kihasználtság
 • Felhasználóbarát felhasználói felület, internetes elérés
 • Mobil eszközök támogatása
 • Könnyen kezelhető
 • Rövid válaszidejű, gyors kommunikáció
 • Moduljai valós idejűek
 • Kiépített, szabványos interfészek a Műszaki Információs Rendszer felé
 • Rugalmasan paraméterezhető rendszer, egyszerű komponens alapú bővítés

A rendszerekkel kapcsolatosan fontos kritérium, hogy a rendszer bevezetése gyors és egyszerű, szabványos felületeken keresztül biztosítsa a kapcsolatot a jelenleg működő rendszerekkel, valamint fokozatos bevezethetőséget és zökkenőmentes átállást biztosít.

A célok eléréséhez koncepcióváltás szükséges. A koncepcióváltás elemei:

 • A valóban fontos rendszerelemek integrálása
 • Hatékony műszaki adminisztráció:
  • A rögzített adatok automatikus feldolgozása
  • Az adatokból jelentések, elemzések, termelési előrejelzések készítése
  • A mérnöki munka színvonalának fokozása
 • Hatékony erőforrás kezelés:
  • A szolgáltatáshoz kapcsolódó (energia, humán-erőforrás, karbantartás) költségek csökkentése
  • A termék eljuttatása a felhasználóhoz a megfelelő minőségben és mennyiségben
  • A termelés irányítóinak rendszeres képzése és a felhalmozott üzemi tapasztalatok továbbadhatósága

Kiemelt terület a villamos és irányítástechnikai rendszerek integrálása, a sziget rendszerek és sziget üzemek megszüntetése. Az irányítástechnikai rendszerek integrálása a társaság egyéb információs rendszereihez jelentős erőforrás megtakarítással jár, és fontos tényező a megbízható műszaki-gazdasági döntések előkészítéséhez.

A társaságoknál kiépített informatikai, műszaki információs és vállalatirányítási rendszerekhez hasonlóan, a villamos és irányítástechnikai rendszerek integrációja is szükségszerű annak érdekében, hogy a növekvő elvárásoknak csökkenő üzemeltetési költségek mellett a társaság meg tudjon felelni. E kívánalmaknak mindinkább csak egy korszerű, széles körű adathozzáféréssel és rendkívül rugalmas termelésfelügyeleti rendszerrel lehet megfelelni. A megalapozott döntéshez időszerű, pontos és lényegi információkra van szükség. Nem kevésbé fontos, hogy a döntéshozó közvetlenül hozzáférjen a szükséges adatokhoz, mégpedig könnyen érthető, feldolgozható formában.

Egy sikeres komplex ipari rendszer megvalósítása nem csupán hardver és szoftver rendszerek összekapcsolásából áll, hanem egy olyan rendszer bevezetéséből, amely hardver, szoftver, adatbázisok és átfogó, költségtakarékos megoldások összessége. Az egész több, mint részeinek összege.

A rendszerek kiépítése során az a cél, hogy a vállalat teljes műszaki- technológiai folyamata egységesen, szervesen és logikusan illeszkedjen az integrált villamos, irányítástechnikai, üzemfelügyeleti és üzemirányítási rendszerbe. Fontos a teljes életciklus integráció a tervezéstől a karbantartásig, valamint a teljes termék- és szolgáltatás skála integrációja.